diumenge, 10 de març del 2019STOP PLASTIC
STOP PLÁSTICOS
22 de març dia internacional de l'aigua
22 de marzo día internacional del agua
22nd of March "World Water Day"


Tres suggerències
FES SALUT, beu aigua de l’aixeta
RESPECTUÓS AMB EL MEDI, no compris garrafes de plàstic
NO MALVARATES LA BUTXACA, estalvia més de 700 €/any


Una recomanació
Instal·lat un filtre de carbó actiu granular, l’aigua de l’aixeta és potable, deixarà de tenir gust a clor, eliminaràs derivats del clor, plaguicides i alguna que altra substància...
Demana al teu ajuntament la publicació d’analítiques d’aigua, NO COMPRES PLÀSTIC

Grup EbreRecerca
2019

Tres sugerencias
HAZ SALUT, bebe agua del grifo
RESPECTUOSO CON EL ENTORNO, no compres garrafas de plástico
NO DERROCHES EL BOLSILLO, ahorra más de 700 €/año

Una recomendación
Instálate un filtro de carbón activo granular, el agua del grifo
es potable, no tendrá gusto de cloro, eliminarás derivados del
cloro, plaguicidas y alguna que otra sustancia...
Pide a tu ayuntamiento la publicación de análisis de agua, NO COMPRES PLÁSTICO

Grup EbreRecerca
2019Three suggestions
BE HEALTHY, drink tap water
BE RESPECTFUL WITH THE ENVIRONMENT, don't buy plastic bottles
DON’T WASTE MONEY, drinking tap water at home you can safe as much as 700€ per year

A recomendation
Tap water is safe and healthy, the bad taste can easy be improved by using a water filter. Install a granulated active carbon (GAC) filter. You will eliminate chlorine derivates, pesticides and other substances.
Ask your town hall for the publication of water analyzes, DON’T BUY PLASTIC.

Grup EbreRecerca
2019