dijous, 25 d’abril del 2013

Mineralització de ferro al Massís del Port
Nòduls d'Hematites al contacte Jurassic mitjà-superior
Mineralización Hematites-Gohetita. Jurásico Oxfordiense

MINERALES
  Mineralización de hierro en el massís del Port. Zona de Enlace Catalànids-Ibérica.
Nódulos de Hematites. Contacto Jurásico medio-superior

Disposició de les capes de les bretxes dolomítiques de la Fm. Talaies. Juràssic superior

Treballs d'ordenació dels materials de rebuig

Aspecte de camp de les argiles amb nòduls d'Hematites

Rafel Curto, Alvaro Arasa
AMMONITS DEL BAJOCIÀ A LES TERRES DE L'EBRE
AMMONITES DEL BAJOCIENSE

            
             Cleistosphinctes sp                                                Leptosphinctes sp                
                 Microlissoceras sp                                                 Spiroceras sp
Rafel Curto, Alvaro Arasa

dilluns, 15 d’abril del 2013

MICROCODIUM 

 Abundance Microcodium in the continental sediments of Terres de l'Ebre. Catalonia.
Different formations with different ages.


 MICROCODIUM CRETACI SUPERIOR

DETALL MICROCODIUM CRETACI SUPERIOR

 MICROCODIUM PALEOGEN

MICROCODIUM VILLAFRANQUIÀ

MICROCODIUM QUATERNARI MIG

El terciario del Baix Ebre:
Aportaciones estratigraficas y sedimentologicas.
Arasa Tuliesa, Alvaro.

ACTA GEOLOGICA HISPANICA, v. 25 (1990), nº 4, pags. 271 - 287

TURBIDITES EN ZONES LITORALS DE POCA PROFUNDITAT
TURBIDITAS EN ZONAS LITORALES DE POCA PROFUNDIDAD


TURBIDITES IN SHALLOW COASTAL AREAS


Aspecte de les turbidites al camp

 Turbidites to the field

Details of turbidites

Cenozoic rocks outcropping in the Baix Ebre
area, Tarragona, Spain, have been studied
. The lowermost unit <Pisolitic Clay>
is attributed to the Paleocene. The overlying units are Neogene
in age: the <Conglomerates of the Venta Ranxero>, unit wich is
attributed to the Miocene corresponds to midle alluvial fan deposits.
 
The <Siliceous Conglomerates of Anguera>> unit is attributed to
Late Miocene (Turolian) and records fluvial braided sedimentation.
Pliocene sedimentation began with the <Gravels and Sands
with Oysters> unit. This is a transgresive unit where we can
diferentiate foreshore and shoreface deposits. The <Blue Marls
of Carnpredó> unit is attributed to shallow marine deposits. Sandstone
deposited by high and medium storm density flows occur in this unit.
The <Onofre Limestonesn> unit corresponds to palustrine and
lacustrine deposits whit expansive and retractive sequences. The
uppermost unit <Roca Corba Conglomerates> unit correspond to
debris flow and braided fluvial deposites attributed to the Villafranchian.


ACTA GEOLOGICA HISPANICA (1990) 25(4): 271-287