dijous, 2 d’octubre de 2014

PUBLICACIONS
 DEL 
GRUP DE RECERCA CIENTÍFICA 
TERRES DE L'EBRE


Un grup d'estudiosos, acadèmics i autodidàctes, de les Terres de l'Ebre, ens hem trobat per elaborar tot un seguit de publicacions sobre aspectes naturalístics diferents. A Tortosa hi tenim la seu.


Fins al moment ens hem centrat en la recerca i difusió científica del Massís del Port. Topònim controvertit des de que va començar el Parc Natural dels Ports, per la qual cosa volem cridar l'atenció de tothom, tant a nivell personal, administratiu i sobretot als mitjans de comunicació, sobre el fet de que molts estant utilitzant el terme Els Ports, en plural, al referir-se a l’esmentat territori, en lloc de fer servir el de Port, en singular, que ha estat des de sempre l’utilitzat per la gent del país. L’error pot ser degut, en gran part a l’ampli ús que es va fer del terme "Puertos de Tortosa-Beceite" durant l’època històrica anterior.

Volem remarcar que la Secció de Toponímia de l’ Institut d’Estudis Catalans (IEC) va oficialitzar l’any 2003 el terme Massís del Port per referir-se a aquestes muntanyes i d’aquesta manera ve consignat en tota la documentació que edita la il·lustre institució de  IEC.

LES NOSTRES PUBLICACIONS 

2008--- Volum I: Arbres, arbustos, equisets i falagueres. Arbres monumentals 
Les primeres pàgines estan dedicades als estudis botànics precedents, al medi físic del massís (geologia, climatologia, etc.) i a les activitats humanes dutes a terme allí, en temps passats. S’estudien amb detall els equisets i falagueres que creixen a la zona. Tal com es farà amb cada tàxon al llarg de tota l’obra, hi consta una o diverses fotos de l’espècie, així com el corresponent nom llatí i vulgar, s’informa sobre el seu hàbitat i corologia, i també dels usos tradicionals que d’aquella planta s’hagin pogut fer: medicinals, artesanals, etc... Ocasionalment, s’incorporen elements del folklore (proverbis, endevinalles, coples, etc.) que fan referència a alguna espècie en concret. Hi ha dibuixos del cicles biològics d’equisets i falagueres i de les gimnospermes. La darrera part l’ocupa l’estudi dels arbres i arbustos del Port, que inclou totes les espècies de gimnospermes, i les dicotiledònies que creixen segons estos tipus vitals. Hi trobem també les claus dicotòmiques per a poder determinar l’espècie que ens interessa. Un glossari botànic i geològic, amb abundants il•lustracions, i un altre de mèdic i farmacèutic, atansa el significat dels termes tècnics a les persones no avesades. Els arbres monumentals catalogats del massís hi són amb la seva foto i ubicació. Acabem am la bibliografia i l’índex de gèneres.
2009---- Volum II: Mates i plantes herbàcies angiospermes dicotiledònies 
Dedicat a les dicotiledònies herbàcies, hi podem trobar un capítol inicial amb il•lustracions sobre la flor i el fruit, un estudi detallat de les inflorescències en capítol i ciati, les formes vitals de Raunkiaer, els trets diferencials entre dicotiledònies i monocotiledònies, unes claus dicotòmiques per a arribar a les famílies, cada una amb la seua descripció, ordenades alfabèticament i les claus per a determinar el gènere i l’espècie. També hi trobarem una fitxa de cada espècie amb fotos, el nom popular si en té, descripció, hàbitat, àrea de distribució, usos i l’etimologia detallada del nom llatí. Acabem amb un glossari de térmens botànico-geològic i mèdico-farmacèutic, la bibliografia i l’índex de famílies i gèneres.2010---- Volum III: Plantes herbàcies angiospermes monocotiledònies. Arbres singulars
Estudia les plantes monocotiledònies, la pol.linització en general i la filogènia de les plantes vasculars. També inclou les claus generals de les famílies de monocotiledònies i la seua descripció, en ordre alfabètic, amb claus per a classificar gèneres i espècies. A les gramínies i orquidàcies, les claus tenen un abundant suport gràfic (uns 100 dibuixos en total) per a una millor comprensió dels termes que hi surten. La ressenya habitual de l’espècie inclou més fotos de les habituals en el cas de les orquídies. Hi afegim una  addenda d’espècies omeses als volums I i II, siga per omissió o, majoritàriament, perquè han aparegut al massís després de la publicació dels volums anteriors. Enumerem els endemismes i tàxons especials, la flora protegida i un seguit d’arbres singulars (no catalogats) amb fotos i mapa de situació. Completem els glossaris botànico-geològic i mèdico-farmacèutic, la bibliografia i l’índex general de famílies i gèneres (dels tres volums). També incloem un índex general de noms populars dels tres volums.2011---- Volum IV: Roques del Port
El llibre ‘Roques del Port’ tracta de les diferents singularitats del rocam del massís que, en termes geològics, forma part de l’anomenada zona d'Enllaç entre la serralada Ibèrica i els Catalànids.
Roques del Port, és una obra que amplia els límits i, en esta ocasió, abraça el territori entre Prat de Comte fins a Morella i Xert. El llibre no conté claus dicotòmiques ni fitxes de roques, però aporta el nivell de coneixement necessaris per a comprendre i treballar les roques del massis del Port.
El lector trobarà més de cent il·lustracions, gràfics, mapes i talls geològics, acompanyats per més de tres-centes fotografies de paisatges, formacions rocoses, fòssils i altres. Es tracta d’una aportació que sintetitza els coneixements existents sobre la història geològica de les roques, els fòssils i l'aigua del Port que ha format el seu paisatge.
El llibre s’estructura en una part introductòria on es fa una breu passejada per l'evolució dels coneixements sobre la geologia; en un segon apartat es tracten els fonaments teòrics necessaris per comprendre la formació de los roques i les deformacions que les afecten; un tercer capítol tracta de la història geològica, fent especial referència als diferents paisatges que s’han esdevingut al llarg dels períodes geològics dels darrers 250 milions d’anys fins a l’actualitat; i per a acabar, es tracta àmpliament l’aigua com a element indiscutible que ha moldejat i moldeja el paisatge del Port, i con no, es presta especial atenció aclarint mals entesos a les fonts intermitents apodades “bufadors” del Port.
2012--- Monografies-I. “Estrelletes” de Mig Camí
No fa més de dos segles que la gent de Tortosa i territori s’han entretingut buscant unes pedretes en forma "d'estrelletes" a l'entorn de l'ermita de Mig Camí. Són moltes les hores que s'han dedicat a la seua recerca. Encara són abundants i el fet d’haver construït l’ermita damunt d’una capa margosa amb gran quantitat d’estos fòssils, ha afavorit l'aparició de mites, llegendes i creences diverses sobre el seu origen. Potser és per això algunes persones a les “estrelletes” els atribuïxen virtuts més o menys miraculoses. De manera que s’ha estès entre una part de la població l’interès de buscar-ne amb la finalitat de poder-les utilitzar com veritables amulets.
El treball “Estrelletes” de Mig Camí, fa un recull de llegendes que giren al voltant d’este paratge. A més a més, s’aporta una breu descripció d’una vintena d’altres fòssils que acompanyen les “estrelletes”. El lector podrà identificar fàcilment els fòssils, ja que s’aporten imatges dels animals actuals equivalents. Al final s’il·lustra amb imatges com era aquell fons de mar de fa 130 milions d’anys quan vivien els animals fets de segments com les “estrelletes”.2013---- Bolets del Port
Amb aquest  llibre pretenem donar a conèixer molts dels bolets que podem trobar a les nostres sortides, ja siga al Port o a les terres que l’envolten.
Hi trobareu, com no pot ser d’altra manera, el nom científic i el seu nom popular (quan en tinga), descripcions acurades del seu aspecte macroscòpic, fotografies que ens mostren el seu aspecte habitual i també els detalls que ens ajuden a identificar-lo i a diferenciar-lo d’altres amb els quals el podríem confondre. Parlem del seu hàbitat, del seu valor culinari i de l’origen del seu nom, que sol fer referència al seu aspecte o procedència.
A part dels bolets més usuals que podem trobar en una sortida al camp, hem procurat posar almenys un representant de cada un dels gèneres que tenim localitzats al territori. Per això, hi trobareu bolets que potser no hauríeu imaginat mai que els tinguésseu tant prop amb formes tan diverses.
Hem intentat fer un llibre clar i entenedor, per a “rovelloneros”  més o menys experts, però sense perdre el seu caràcter científic i divulgatiu que, en definitiva, és la tasca que ens hem fixat els membres del Grup de Recerca 2014--- Volum V: Aus del Port
Es recullen  un total de 174 espècies d'ocells que tenen al massís del Port un lloc de residència permanent, un lloc d'hivernada o que, esporàdicament, s'hi troben de pas. 
El llibre, de 390 pàgines il·lustrades a tot color amb fotografies i dibuixos, inclou una extensa introducció sobre diferents aspectes ornitològics (l'evolució, el vol, el comportament migratori, l'anellament...). Rere la introducció, seguint l'ordenació sistemàtica més actual, es fa una anàlisi exhaustiva de totes i cadascuna de les espècies que han estat indicades del Port.
Les il·lustracions són originals del propi autor (educador, ornitòleg i anellador), la qual cosa permet que s'hi hagen destacat aquells trets més característics de cadascuna de les espècies d'aus.


Contacte:
Grup de  EbreRecerca
43500 Tortosa
646121202

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada