dimecres, 17 de novembre de 2010

PROPOSTA DE CURSOS

Oferta de cursos de geologia per a persones interessades: geòlegs, biòlegs, estudiants, apasionats.........
apren els principis de la geologia en un o dos caps de setmana

DEL QUE ES BEU I DEL QUE NO ES VEU A L’AIGUA
 • ·        Observació d’afloraments hidrogeològics.
 • ·        Aplicar tècniques de camp al cicle de l’aigua
 • ·        Georeferenciar les observacions i mostres de camp.
 • ·        Saber aplicar tècniques per conèixer paràmetres d’un riu, font o pou
 • ·        Dominar la construcció de talls hidrogeològics.
 • ·        Utilitzar-interpretar diagrames hidrogeològics
 • ·        Aproximació a tècniques de gabinet hidrogeològic

INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES GEOLÒGIQUES DE CAMP
 • ·        Observació dels afloraments del Mesozoic.
 • ·        Saber desenvolupar-se al camp
 • ·        Distingir diferents tipus de roques carbonatades
 • ·        Aprendre a georeferenciar les observacions de camp.
 • ·        Usar correctament la bruixola de geòleg
 • ·        Identificar estructures sedimentaries.
 • ·        Saber dibuixar una columna estratigràfica. Correlació
 • ·        Dominar la construcció de talls geològics.
 • ·        Pràctica de tècniques instrumentals i didàctiques.

INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES GEOLÒGIQUES DE LABORATORI
 • ·        Observació d’afloraments del Quaternari.
 • ·        Aprendre a georeferenciar les observacions de camp.
 • ·        Dominar procediments de tamissat de sediments.
 • ·        Conèixer tècniques bàsiques de laboratori de sòls.
 • ·        Interpretar dades estadístiques de sediments.
 • ·        Representar en gràfics adients les dades de camp i laboratori
 • ·        Pràctica de tècniques instrumentals i didàctiques.
 • ·        Dominar la construcció de talls geològics
 • ·        De microscopi biològic al petrogràfic. La lupa binocular


MODELS REDUÏTS- PRACTIQUES BÀSIQUES DE CRISTAL·LOGRAFIA I MINERALOGIA
 • ·        Observació dels afloraments del Cenozoic.
 • ·        Aprendre a georeferenciar les observacions de camp.
 • ·        Distingir diferents tipus de roques detrítiques
 • ·        Identificar estructures sedimentaries.
 • ·        Dominar la construcció de talls geològics.
 • ·        Aproximació a tècniques cristal·logràfiques
 • ·        Aproximació a tècniques mineralògiques
 • ·        Dominar la construcció de talls geològic
DE L'ACTUALITAT A L'ACTUALISME·        ·       
 • Observació dels sistemes de platges fòssils quaternaries.
 • Conèixer la geologia actual al Delta de l’Ebre. Ambients sedimentaris i riscos
 • Coneixement de les litologies bàsiques
 • Identificació general de les estructures sedimentaries.
 • Aproximació a l’evolució geològica regional
 • Roques sedimentàries: coneixements, procediments i recursos didàctics

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada